Analizy Finansowo-Księgowe

Analizy Finansowo-Księgowe

  • analiza czynników wpływających na wynik finansowy
  • ocena przepływów pieniężnych
  • analiza danych księgowych
  • analiza sprawozdań finansowych (pionowa, pozioma, współczynnikowa)