Ewidencja Ryczałtowa

Ewidencja Ryczałtowa

  • bieżący zapis dokumentów w ewidencji przychodów
  • bieżący zapis dokumentów w rejestrach podatku od towarów i usług VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
  • przygotowywanie okresowych rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
  • sporządzanie deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
  • naliczanie zaliczek na poczet podatku dochodowego PPE
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych przedsiębiorców PIT-28
  • wykonywanie rocznych/miesięcznych rozliczeń, informacji i raportów dla Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego