Karta Podatkowa

Karta Podatkowa

  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
  • sporządzanie deklaracji PIT-16
  • sporządzanie deklaracji PIT-16a