Pozostałe Usługi

Pozostałe Usługi

  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
  • pomoc przy wyborze formy opodatkowania 
  • sporządzanie sprawozdań GUS
  • wyprowadzanie zaległości
  • przygotowywanie wniosków kredytowych